FİNANSAL ÇÖZÜMLER SİSTEM İŞLEYİŞİ

3’lü Sözleşme : Firmalara sunduğumuz farklı hizmet sözleşmeleridir. Bunlardan birincisi OSAP, ikincisi atıl kapasite ve stok değerlendirmesi, üçüncüsü ise kurumsal bayilik ve pazarlama danışmanlıkları.

İKHP  : İDE KURUMSAL HİZMETLER PLATFORMU
İTK     : İDE TİCARİ KREDİ
İFC     : İDE FİNANSAL ÇÖZÜMLER

  • Müşteri ile İDE üç farklı konulardan sözleşme imzalamaktadır.
    OSAP, 2. Atıl Kapasite, 3. Kurumsal Bayilik Ve Pazarlama Danışmanlıkları.
    Firma sözleşme yaptığı konulardan ticari kredileri firmanın satın alma kalemlerini finansa etmekte kullanılmaktadır. Böylece firmanın satın alma maliyetlerinin azalması ve firma karlılığının arttırılması sağlanmaktadır.
  • Firmanın stoklarını ve atıl kapasitelerini değerlendirerek ekonomide ek katma değer yaratılmaktadır. Stok ürünler, firmamıza ait şirket çalışanları, kapalı devre alışveriş platformu Kazandıranlar Kulübü’nde satılarak eritilecektir. Böylelikle firmanın fiyat politikası bozulmamakta, dağıtım kanalları ve bayii teşkilatı rahatsız edilmemektedir.
    Atıl kapasite prodüksiyon anlaşmaları ile yapılacak üretim, firmanın yeni müşteri kazanma maksadıyla yapılmaktadır. İde finansal çözümler firmanın mal satmak isteyip daha önce başarısız olduğu firmalara satış gerçekleştirerek yeni müşteriler kazandırmaktadır.
  • Kurumsal bayilik ve pazarlama danışmanlığı ise pazarlama ve firmanın yeni müşteriler kazanarak, pazar payını arttırması ve ide finansal imkanlarıyla rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü yaratma amaçlanmaktadır.