ORTAK SATIN ALMA PLATFORMU

ORTAK SATIN ALMA PLATFORMU

 • İDE Ortak Satın Alma Platformu, platforma üye şirketlerin ortak satın alma gücünden (ölçek ekonomisi) katma değer yaratılarak şirkete ek satın alma bütçesi yaratan kazan / kazan bir iş modelidir.
 • Firmaların satın alma bütçelerinde yaratılan iyileştirme firmalara ilave reklam bütçesi, pazarlama gideri ya da diğer satın alma kalem finansmanı olarak şirketlere kazandırılmaktadır.
 • Platform içerisinde yer alan kurumların maksimum katılımı ile artış gösteren katma değer yaratılır ve bir toplam ek faydadan tüm İDE Finansal Çözümler üyesi kurumlar faydalanmaktadır.
 • Platforma üye olan firmaların tercihleri doğrultusunda seçilen olan iş ortakları ve tedarikçilerinin tek bir noktadan bağlantısıyla sağlanacak finansal güç ve ölçek ekonomisinin en efektif satın alma için bir arada kullanılmasını sağlamaktadır.
 • İDE Ortak Satın Alma Platformu’nun tedarikçilerinin avantajlı satış fiyat ve şartlarını analiz ederek üye firmaların ortak tecrübe ve kazanımlarından tüm üye kurumların istifade etmesini sağlayan platform firmaların birikimlerinin ve uzmanlıklarının ortak kullanımı ile sinerji yaratmaktadır.
 • Satın alma süreçlerinde yapılan iyileştirme ve katma değer aşağıdaki 4 faktör sayesinde sağlanmaktadır.
 1. İDE Kurumsal Pazarlama Çözüm Ortaklıkları
 2. İDE OSAP’ın ölçek ekonomisi sayesinde ulaşılan avantajlı birim maliyetler
 3. Diğer kurumların satın alma tecrübeleri
 4. Tedarikçiler ile yapılan reklam ağırlıklı satın alma anlaşmaları

İDE OSAP üzerinden yapılacak alımlarda tedarikçi şirketler, müşteriler tarafından belirlenmekte ve onaylanmaktadır.

 • Yaratılan katma değer firmalara 3 şekilde sunulmaktadır.
  • İlave fayda reklam bütçesi olarak sunulur.
  • Satın almakta oldukları mal ve hizmetlerden ilave fayda sunulur.
  • Gelir paylaşım modeli ile yaratılan katma değer nakit olarak müşteri ile paylaşılır.

İDE OSAP sayesinde firmalar, giderlerinin en uygun şekilde alınıp alınmadığının dışarıdan bir denetimini almış olurlar.

Diğer firmaların satın alma bilgi birikiminden ve platformunun sağladığı maliyet fiyat avantajından faydalanmış olmaktadırlar.

NİÇİN OSAP?

1. Firmaların işgal ettiği direkt üretim konuları dışındaki kalemlerde uzmanlığı olmadığı için en uygun fiyattan satın alımı gerçekleştirememesi normaldir.

2. Firmaların alım gücü İDE OSAP firmalar topluluğunun satın alma gücünden az olacaktır.

3. İDE OSAP üyesi tüm satın alma birimlerinin uzmanlığı ve tecrübesinden yararlanma imkanına sahip olacaktır.

4. Firma, ek bedel ödemeden kendi satın alma fiyatlarını denetleme imkanına sahip olacaktır.

5. Firma isterse tüm satın alma aktivitelerini İDE OSAP’a devrederek hem sadece denetimini yaparak organizasyonel maliyetlerini azaltacak hem de profesyonel uzman bir kadronun yönetiminde platformun ölçek ekonomisinden yararlanarak satın alma maliyetini azaltacaktır.

6. Firma arzu ettiği taktirde İDE OSAP sistemine entegre bir satın alma yazılımı programı da kiralama şansına sahip olacaktır.

7. Firmanın satın alma aktivitelerinde ki iyileştirme tutarı İDE Para Puan olarak firmanın medya ve medya dışı alımlarında finansman olarak kullanılacaktır. Böylelikle satın alma iyileştirmeleri firmaya değer satın alma kalemlerinin finansmanında kullandırılarak şirket verimliliğini ve karlılığını arttıracaktır.

8. Firma arzu ettiği takdirde toplam satın alma faaliyetlerinden elde ettiği katma değeri ve iyileştirmeyi gelir paylaşım modeli çerçevesinde direkt nakit fayda olarak değerlendirebilmektedir.

  OSAP İŞLEYİŞ

  OSAP FAYDALAR

  OSAP İŞ AKIŞI

SIKÇA SORULAN SORULARR (SSS)

İDE Finansal Çözümler bünyesinde yerel olan İDE OSAP;  tüm üye kurumlarının ortak satın alma platformudur.

OSAP olarak çalıştığımız firmalar ile 3 şekilde çalışma modelimiz mevcuttur;
birinci modelde satın alınan mal ve hizmetler birkaç kalem ile sınırlı iken, ikinci modelde direkt hammadde ve malzeme dışındaki tüm alımların tarafımızdan yapıldığı çalışma modelidir. Üçüncü çalışma modelinde ise satınalma yazılım programımızın kiralanması yoluyla yapılan çalışma modelidir.

Gizlilik sözleşmesinin imzalanmasının ardından, firmanın satınalma departmanı ile bir toplantı gerçekleştirilmektedir. Bu toplantıda firmanın tüm satınalma kalemleri, fiyatları, miktarları, kabul edilen alternatif tedarikçi markalar gibi birçok bilgi alınmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda İDE Satınalma departmanımız, yaratılacak yaklaşık katma değer tutarı projeksiyonunu yönetime onay için sunacaktır.

Bir firmanın ihtiyacı olan tüm mal ve hizmetleri içermektedir. Kategoriler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
1) Pazarlama Hizmetleri
2) Profesyonel Hizmetler
3) Lojistik Hizmetler
4) Endüstriyel Hizmetler
5) Yatırım Makinaları
6) Ana başlıkları verilmiştir, daha fazlasını sitemizde bulabilirsiniz.

Şirketler satınalma faaliyetlerinden elde edilen katma değeri 2 şekilde değerlendirilebilirler. Bu modelleri sektörlere ve tutarlara göre İFC yönetimi de tavsiye ederek en verimli modele yönlendirilmektedir.

Bu modeller ;
1) Yaratılan faydanın nakit olarak paylaşmaktadır.
2) Yaratılan katma değerin İDE Ticari Kredi’sine veya reklam bütçesine dönüştürmektedir.

SSS Sizin Sorunuzu Cevaplamadı mı?

İşte bizimle iletişime geçmenin birkaç yolu

Desteğe mi ihtiyacınız var?

İletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

İletişim formumuz doldurarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İşlerinizi Kolaylaştırırız.

Finansal Çözüm hizmetlerini müşterilerimiz için kolaylaştırmak amacıyla altyapımızı, ürün ve hizmetlerimizi sürekli yenileriz. “Yorulmadan Hizmet” anlayışı ile müşterilerimizin, ve diğer tüm kanallarımızdan hızlı ve hatasız olarak hizmet almalarını sağlarız

Müşterilerimizi Dinleriz

Müşterilerimizin sorunlarını ve isteklerini bize her yerden ve her zaman iletmesini sağlayacak kanallar oluşturarak müşterilerimize düzenli olarak ulaşır, onları dinler ve memnuniyetlerinin en üst seviyede olması için çalışırız.