İDE MEDYA HAVUZU ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

  MEDYA HAVUZU ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

İDE MEDYA HAVUZU ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

İDE Finansal Çözümler şirketlerin satın alma faaliyetlerini iyileştirmek stoklarını ve atıl kapasitelerini değerlendirerek ve de yeni müşteriler kazandırarak yaratmış olduğu bütçeyi firmalara reklam hizmetleri ve pazarlama hizmetleri olarak sunmaktadır.

Müşteriler İDE Finansal Çözümleri’nin şirketlerde yarattığı ek faydayı, medya ve pazarlama gideri olarak kullanabileceği, İDE anlaşmalı firmalardan mal ve hizmet alarak kullanma imkanına sahiptir.

İDE medya satın alma hizmetlerinin bütçesi İDE finansal çözümlerin yaratmış olduğu kaynağın karşılığı oluşan bir reklam bütçesidir ve bu bütçeyi de stratejik çözüm ortaklığı yaptığı mecralar üzerinden müşterilerine teklif eder.

Buradaki en hassas konu kurumlara sunulan medya bütçelerinin firmaların ilgili mecralardaki özel kurum fiyatları üzerinden sunulması şartıdır.

Böylelikle elde edilen reel faydanın alınan medya bütçesiyle aynı olması hedeflenmektedir.

                Reklam Bütçesi

 • Ortak satın almada yaratılan katma değer,
 • Firmanın stoklarının kapalı devre platformumuzda değerlendirilmesi sonucu
 • Firmanın yeni müşterilere satış yapması karşılığı kullanmayı kabul ettikleri ilave reklam bütçeleri
 • Kurumsal pazarlama faaliyetlerimiz sonucu tedarikçilerimizden mal almayı kabul eden firmaların %20’lik reklam bütçesi

İde Medya havuzunda firmaların etkin yönetiminde yaratılan ilave kar artışı firmaların satışlarını arttırmaları için reklam bütçesine dönüşmektedir. Hem mecraların doluluk oranlarının artmasına hem de reklam sektörünün büyümesi için önemli bir destektir.

NEDEN İDE MEDYA HAVUZU?

Şirketlerin pazar paylarını arttırmak ve rekabette güçlü olmalarının önemli bir faaliyeti reklam harcamalarıdır.

İDE Finansal Çözümler, firmaların kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayarak, katma değer yaratır ve bu katma değeri ilave reklam bütçesine dönüştürür.

Yaratılan yeni reklam bütçesi ise hem reklam verenlere hem ajanslara hem de mecra sahiplerinin cirolarını ve karlarını arttırır.

  MEDYA HAVUZU İŞLEYİŞİ

Kurumsal Pazarlama Çözüm Ortaklığı

İDE müşterileri; stratejik önem taşıyan hedef müşterilerine satış gerçekleştirmek karşılığında, İDE Medya Havuzu’ndan reklam kullanmayı kabul ve taahhüt etmektedir.

İDE müşterilerinden mal ve hizmet alanlara ticaret hacminin %20’si kadar reklam bütçesi kullandırarak veya ödemelerin kısmı mal ve hizmet ile yapılmasını sağlayarak ya da müşterinin ihtiyacı olan farklı bir konuda avantaj yaratarak müşterilere ek faydalar sunmakta ve İDE tedarikçisini rakiplerine karşı avantajlı kılmaktadır.

Firmalar gerçekleştirdikleri yeni satışlar karşılığında medya harcamalarında İDE anlaşmalı medya kuruluşlarını tercih etmekte ve satış hedeflerini azami seviyeye çıkartmaya önem vermektedirler.

Özetle İDE üzerinden reklam kullanımı eşittir yeni satışlardır.

Böylelikle İDE satış tutarı ve alıcının %20’lik tutarı kadar ilave reklam bütçesi yaratmış olmaktadır.

Ortak Satın Alma Platformu (OSAP)

Firmaların satın alma bütçelerinde yaratılan iyileştirme firmalara ilave reklam bütçesi ya da diğer satın alma kalem finansmanı olarak şirketlere kazandırılmaktadır.

Satın alma süreçlerinde yapılan iyileştirme ve katma değer aşağıdaki 4 faktör sayesinde sağlanmaktadır.

 1. İDE Kurumsal Pazarlama Çözüm Ortaklıkları
 2. İDE OSAP’ın ölçek ekonomisi sayesinde ulaşılan avantajlı birim maliyetler
 3. Diğer kurumların satın alma tecrübe ve bilgileri
 4. Tedarikçiler ile yapılan reklam ağırlıklı satın alma anlaşmaları

İDE OSAP üzerinden yapılacak alımlarda tedarikçi şirketler, müşteriler tarafından belirlenmekte ve onaylanmaktadır.

Stok ve Atıl Kapasite

Durgunlaşan ekonomilerde üretim kapasitesi düşmekte, atıl kapasite artmakta ve stoklar oluşmaktadır.

Bu dönemlerde firmalar bütçe kesintilerini ilk olarak reklam bütçesinden yapmaktadır. Halbuki firmaların en çok satışa ve reklam bütçesine ihtiyacı olduğu dönem bu zamanlardır.

İşte İDE Finansal Çözümler,  Stok ve Atıl Kapasite birimi, şirketinizin elinde kalan stoklarını değerlendirerek firmanıza satışlarınızı arttırmak için reklam kampanya bütçesi sunmaktadır.

Firmanıza yaratılan bu çözüm esnasında alınan ürün ve hizmetler, İDE yan kuruluşu olan şirket çalışanları kapalı platformu “Kazandıranlar Kulübü” bünyesinde veya ihraç pazarlarda eritmektedir. Böylelikle firmanızın satış kanalları, bayii teşkilatı rahatsız olmadan ve fiyat politikanız bozulmadan stoklarınızın ve atıl kapasitenizin değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Daralan pazarlar ve durgunluk dönemlerinde azalan satışlar dolayısıyla, azalan reklam bütçelerine ek bütçe yaratarak, çözüm üretmek için bir metodoloji geliştirilmiştir.

Firmaların satınalma maliyetlerini azaltarak satışlarını arttıracak ve stok/atıl kapasitelerini değerlendirerek yarattığı katma değeri reklam bütçesine dönüştürerek medya harcamalarını arttırmaktadır.

Mecralar ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, mecralara ya yeni müşteri kazandırılmakta ya da müşterilerin yıllık reklam bütçelerine ilave kullanım bütçesi olarak ek bütçe yaratılmaktadır.

Firmaların farklı faaliyetlerinden yaratılan katma değer, müşterilerin tercihine göre medya bütçesi dışında gider kalemlerinde de kullanılmaktadır.

  MEDYA HAVUZU FAYDALAR

  MEDYA HAVUZU İŞ AKIŞI

  MEDYA HAVUZU FORMLAR

SIKÇA SORULAN SORULARR (SSS)

İde Medya Havuzu nedir ?

İde Finansal Çözümler hizmetlerinin reklam vereb firmalara sunduğu pazarlama, satınalma, stok ve atıl kapasite değerlendirme hizmetleri sonucu yaratılan katma değer medya bütçesine dönüştürülmektedir. Reklam veren firmalara yaratılan ek kaynakların kullanıldığı mecraların bulunduğu platforma İde Medya Havuzu denmektedir. Firmalar ek medya bütçe kullanımlarını İde anlaşmalı medya kuruluşları ve mecralardan oluşturmaktadırlar.

İDE medya havuzundan hangi çalışmalar sonucu medya bütçesi kazanmaktadırlar ?

İde medya havuzundan ek medya bütçelerini oluşturan firmalar aşağıdaki işbirlikleri sonucunda ek medya kullanımına hak kazanmaktadırlar

 • Ortak satınalma hizmetlerinden yaratılan katma değer karşılığı medya kullanım
 • Üretim kapasite kullanım oranlarındaki atıl kapasitelerinin yeni müşterilere satışa çevrilmesi karşılığı medya kullanım
 • Elde kalan stok malalrın IFC bünyesindeki kapalı devre Kazandıralar Kulübünde satışı karşılığı medya kullanım
 • Ide tedarikçilerinden ( İde kurumsal bayiliklerinden) alışveriş yapan müşterilerin hak ettikleri promosyon karşılığı medya kullanımı olarak sıralayabiliriz

Bu projede ajanslarla ilişkiler nasıl olmaktadır ? Ajansalar sizi bir rakip olarak görecek sürece olumsuz yaklaşmıyorlar mı ?

Tam tersi, İde Finansal Çözümler şirketlerin verimliliklerini ve karlılıklarını arttırarak yarattığı kaynakları reklam pastasını büyütmek için kullanmaktadır. Ajanslar reklam verenlerin kullandıkları ek medya kulanım bütçesinden normal kullanımlarda aldıkları komisyonun % 80 sini IFC şirketinden tahsil etmektedirler. Ajanslar IFC şirketinin bir rakip olarak değil, çözüm ortağı olarak görmektedirler. Müşterileri satışların azalmasından dolayı kesilen medya bütçelerine çözüm üretmesi için IFC’i şirketlerine tanıştırmakta, stoklardan veya yeni satışlardan yaratılan katma değer karşılığı yeni reklam bütçesi yaratılmasında ortak bir çalışma sergilenmektedir.

Mecra fiyatları nasıl belirlenmektedir ?

Fiyatlar normal nakit satınalma yapıldığındakinden farklı olmamaktadır. Fiytlar mecralar ile IFC reklam verenin atasında karşılıklı belrlenmekte olup, reklam verenin medya satınalma jansı tarafından da kontrol edilerek süreç ilelemektedir

Sistemden yararlanmak için mecraların ne yapmaları gereklidir ?

Medya kuruluşları ekonominin yavaşlayan dönemlerinden doluluk oranları düşmekte buna karşın fiyat politikalarının bozmamak adına düşük bütçeli reklam verenleri kabul edememektedir. IFC sayesinde mecralar bu müşterilerle çalışma imkanı bulmaktadır çünkü IFC firmaların azalan bütçelerini verdiği hizmetlerin sağladığı katma değer ile tekrar yükseltmektedir. Mecra IFC çözümler web sitesinden yeni müşteri talebi gönderildiği zaman, bu sistem çerçevesinde çalışmak isteyip istemediğini reklam alanının müsaitliğine göre onaylamaktadır. Reklam verende tercih ettiği mecralardan sistemin onayladıklarından oluşan ek medya paketine kendi kampayasını duyuracaktır.

Sistemden yararlanmak için IFC reklam veren kurumların ne yapmaları gereklidir ?

1.sprıda belirtilen alanlardan firmanın kazandığı toprlam medya kullanım hakkı IFC tarafından onaylandıktan sonra, şirktetin medya kullanım mecra tercihleri web sitesindeki formlar bölümünden doldurulduktan sonra otomatik olarak bu talepler mecralar ile paylaşılır. Mecralardan gelen olumlu dönüşlere göre fiyat ve detayların müşteri ve mecra ile direkt görüşmesi tarafımızdan organize edilmektedir. Dönemin uygunluk durumuna göre gelen cevaplara ve mecralarla yapılan ortak toplantılar sonucunda alternatif mecra kullanım paketleri müşterinin reklam kampayasında kullanılması için sunulmaktadır

IFC reklam vereninin mecranın mevcut müşterisi olması durumunda ne olmaktadır ?

IFÇ reklam veren ve mecra arasında bütçelenen yıllık nakit kullanıma karışmamaktadır. IFC medya kullanımı yıllık nakit kullanıma ilave ek bütçe olacak şekilde anlaşma yapılmaktadır. Bazı durumlarda müşterinin diğer mecralardan kesinti yaparak çalıştığı mecra ile harcadığı nakit tutarı yükseltmesi söz konusudur. Genellikle IFC mecra için ya yeni marka getirmekte ya da mevcut müşteri ise ek ilave bütçe olması şartıyla kabul etmektedir

Faturalaşma nasıl olmaktadır ?

IFC mecralar ile direkt faturalaşmaktadır. Yapılan anlaşma ve fiyatlar gizlilik sözleşmesi imzalanarak sadece IFC ile mecra arasında gizli kalmaktadır. Mecranın, IFC reklam vereni ile anlaştığı fiyat üzerinden ise IFC, kendi müşterisi ile faturalaşmaktadır. IFC müşterisine medya faturası keserken, müşteride karşılığında stok mal faturası kesmektedir.

SSS Sizin Sorunuzu Cevaplamadı mı?

İşte bizimle iletişime geçmenin birkaç yolu

Desteğe mi ihtiyacınız var?

İletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

İletişim formumuz doldurarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İşlerinizi Kolaylaştırırız.

Finansal Çözüm hizmetlerini müşterilerimiz için kolaylaştırmak amacıyla altyapımızı, ürün ve hizmetlerimizi sürekli yenileriz. “Yorulmadan Hizmet” anlayışı ile müşterilerimizin, ve diğer tüm kanallarımızdan hızlı ve hatasız olarak hizmet almalarını sağlarız

Müşterilerimizi Dinleriz

Müşterilerimizin sorunlarını ve isteklerini bize her yerden ve her zaman iletmesini sağlayacak kanallar oluşturarak müşterilerimize düzenli olarak ulaşır, onları dinler ve memnuniyetlerinin en üst seviyede olması için çalışırız.