FİNANSAL ÇÖZÜMLER SİZE HANGİ KONULARDA HİZMET VE ÇÖZÜMLER ÜRETİR?

Kurumsal Pazarlama Çözüm Ortaklığı

Proje bazlı ve müşteri bazlı çalışılmaktadır. Herhangi bir sebepten kurumun kendisinin satamadığı müşteri grubuna satış imkanı sağlamaktadır. İDE Kobi alternatif satış kanalına sunulan ürün/hizmet paket tedarikçiliği yoluyla satış imkanı sağlamaktadır.

İDE Stok ve Atıl Kapasite

Firmanın stok ve atıl kapasitesinin değerlendirilmesini ve bunu bayi teşkilatınızı ve fiyat politikanızı bozmadan gerçekleştirmenizi sağlamaktadır.

Ortak Satın Alma Platformu

Satın alma kalemlerinizde, yarattığımız ölçek ekonomisi ile maliyetlerinizin azaltılmasına, ilave fayda ve katma değer yaratarak karlılığınızın artmasına yardımcı olmaktadır.

İDE Siber Güvenlik ve İDE Medya Havuzu şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda ek faydalar sunmak için kurulmuştur.

 BT ve Siber Güvenlik Danışmanlığı

Şirketlerin siber saldırılara karşı hazırlık ve güvenlik seviyesini ölçer. BT ve siber bütçenizin doğru harcanması ve global çözümler hakkında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İDE Medya Havuzu

IDE Pazarlama ve lDE OSAP faydalarından yaratılan katma değerin medya pazarlama veya diğer satın alma kalemlerinin finansmanında kullanılmasını sağlamaktadır.

Stok-Atıl Kapasite ve Ortak Satın Alma Platformu iyileştirme çalışmaları sonucu yaratılan faydanın, müşteri tarafından medya bütçesi olarak kullanılmak istenmesi durumunda;

A) Medya mecra satışında İDE direkt kurumun medya departmanı ile çalışmaktadır. Ajans bu süreçte sadece medya fiyat onayını vermektedir.

B) Firmanın medya satın alma ajansı üzerinden çalışmak istemesi veya iç sürecin zorunlu kılması durumunda, İDE tarafından sunulan medya bütçesi; medya satın alma ajansı üzerinden geçirilecektir.

İDE tarafından sunulan reklam bütçesi; firmanın kendi reklam bütçesin dışından ve geleneksel satın alma sürecinin dışında olduğu bilgisi firma tarafından ajansla paylaşılması yeterli olmaktadır.