NEDEN    FİNANSAL ÇÖZÜMLER?

Günümüzün artan rekabet koşulları, daralan pazarlar ve ekonomik durgunluk sebebiyle firmaların mal ve hizmet satışı gittikçe zorlaşmaktadır. Firmalar sermaye yetersizliği ve nakit akışı problemleri ile boğuşmaktadır. Firmaların satış arttırma ihtiyaçları artarken buna karşın reklam bütçeleri azalmaktadır. Ekonominin durgunlaşması firmaların stok ve atıl kapasite artışına sebep olmaktadır. IDE Proje Yönetim Merkezi’nin yeni oluşumu olan IDE Finansal Çözümler; firmaların satışlarını artırıp satın alma maiyetlerini azaltmakta ve firmaların stok ve atıl kapasitelerine ekonomik değer kazandırarak şirket değerini arttırmaktadır. Bu sistem sorunlarınıza çözümler üretirken firmanıza yeni müşteriler kazandırarak rekabet gücünüzü ve karlılığınızı arttırmaktadır.