Neden İde?

NEDEN    FİNANSAL ÇÖZÜMLER?

Günümüzün artan rekabet koşulları, daralan pazarlar ve ekonomik durgunluk sebebiyle firmaların mal ve hizmet satışı gittikçe zorlaşmaktadır. Firmalar sermaye yetersizliği ve nakit akışı problemleri ile boğuşmaktadır. Firmaların satış arttırma ihtiyaçları artarken buna karşın reklam bütçeleri azalmaktadır. Ekonominin durgunlaşması firmaların stok ve atıl kapasite artışına sebep olmaktadır. İDE Proje Yönetim Merkezi’nin yeni oluşumu olan İDE Finansal Çözümler; firmaların satışlarını artırıp satın alma maliyetlerini azaltmakta ve firmaların stok ve atıl kapasitelerine ekonomik değer kazandırarak şirket değerini arttırmaktadır. Bu sistem sorunlarınıza çözümler üretirken firmanıza yeni müşteriler kazandırarak rekabet gücünüzü ve karlılığınızı arttırmaktadır.